Протягом всього існування людства володіння іноземною мовою допомагало подолати кордони, відкривало певні можливості, дарувало безліч шансів на самовираження та досягнення бажаного. Знання мови вважалось чимось незвичайним, викликало повагу та захоплення. Проте для покоління XXI століття володіння іноземною мовою, а то й декількома, вже не додаткова перевага, а, швидше, необхідність. Рано чи пізно кожному, хто бажає досягнути успіху в кар’єрному розвитку чи в іншій сфері, доведеться мати справу з іноземною мовою. То чому б батькам не допомогти дітям ще з самого раннього віку у процесі оволодіння іноземною мовою і, тим самим, не подбати про їх майбутній успіх.То ж спробуймо розглянути переваги вивчення англійської мовою у ранньому віці (6-9 років). Відомим на сьогодні є факт, що якщо до 10 років дитина не оволоділа мовою, вона зможе пізніше говорити і розуміти її, але білінгвальною (коли обидві мови сприймаються як рідні) вона стане навряд. В неї буде одна рідна мова, на яку вона спирається і з якої подумки перекладає слова на інші.Тому, чим швидше перші кроки буде зроблено, тим більшим буде шанс на подальше вільне володіння мовою. До сьогоднішнього дня вже розвинуто широкий спектр різноманітних методик, технік та програм, спрямованих на маленьких учнів. Проте, досі важко дати однозначну відповідь на питання стосовно того, що є ефективнішим: навчання в групі чи індивідуально.

У чому все-таки переваги навчання у групах? Варто розпочати з того, що основною метою оволодіння мовою є подальше її застосування у соціумі. Отже, пріоритетним є не лише знання окремих лексичних одиниць чи граматичних конструкцій, але й вдале їх застосування на практиці. Як правило, групи на «Перших Київських курсах іноземних мов» формуються відповідно до рівня володіння іноземною мовою. Групи (кількість учнів в яких від 6 до 10 осіб) стають моделлю соціуму, тобто сприятливим середовищем для взаємодії один з одним, для відтворення різноманітних мовних ситуацій та випадків. Саме під час групового навчання наші викладачі навчають дітей влучно висловлювати власні думки іноземною мовою, засвоювати іншомовні кліше, характерні для конкретних ситуацій. Індивідуальні заняття не завжди можуть забезпечити вище зазначені умови.Наступним не менш важливим фактором є здорова конкуренція та бажання самовдосконалюватися на фоні інших дітей з власної групи. Завдяки навчанню у групі будь-хто має змогу порівняти себе з іншими учнями, які знаходяться приблизно на однаковому рівні володіння мовою. Дитина прагне бути кращою, ніж її друзі, що буде спонукати її до активнішої роботи та надихатиме на розвиток вмінь та навичок.

Ще одним сприятливим фактором є невимушена атмосфера, яка зазвичай панує у дитячих групах. Як викладач «Перших Київських курсів іноземних мов», який працює з групами учнів, вік яких від 7 до 9 років, можу сказати, що моїм завданням є не лише навчити дітей необхідного матеріалу, але й прищепити діткам любов до мови, бажання розвиватися саме в цьому напрямку. Досягаю я цього з допомогою ігрових методів, та цікавих завдань, що безперечно допомагає створити невимушену атмосферу під час занять. Коли учні почуваються втомленими або їхня увага розсіюється, я даю їм можливість відволіктись на рухливі завдання. Після вивільнення енергії, усі знову продовжують плідну роботу і краще засвоюють матеріал. Як відомо, деякі особливо сором’язливі маленькі учні, можуть почуватись замкнутими або ніяково під час індивідуального заняття наодинці з репетитором чи вчителем, що не властиво для заняття у групі.На відміну від навчання індивідуально, під час роботи з групою можна уникнути монотонного ходу заняття, з’являється можливість внести ігровий елемент або креативно збагатити знання, розвинути навички діалогічного мовлення, ведення дискусій та обговорення (в міру мовних вмінь).

Під час навчання у групі дитина з раннього віку звикає до спілкування у широкому колі людей, що має позитивний вплив не лише на засвоєння мови, але й на вміння співіснувати у соціумі, адаптуватись до оточення, знаходити себе у колективі, формується вміння відстоювати власну думку. Погодьтесь, подолання певних психологічних бар’єрів ще в ранньому віці безперечно піде на користь не тільки під час вивчення мови, але й в подальшому розвитку дитини. Маленький учень стане відкритим до співпраці з іншими дітьми, до спілкування іноземною мовою з широким колом людей. Тобто, праця в групі не дасть нікому відчути брак спілкування.Сприймаючи на слух мову інших учнів з групи, дитина ніколи не звикне до вимови лише викладача, як це може трапитись під час індивідуального навчання. Юні учні вчаться один в одного, аналізують не лише власні помилки, але й чужі. Звикаючи до вимови та манери мовлення різних людей, учень зможе легко привчитись сприймати матеріал на слух. Це значно полегшить адаптацію у випадку перебування за кордоном та допоможе у сприйнятті мови безпосередньо її носіїв.

Стосовно темпу занять – ніхто не буде зупинятись на місці, це постійний рух вперед, постійний розвиток та робота над собою. Заняття у групі рідко переносяться, оскільки встановлено регулярний графік, що служить кожному учневі особисто стимулом не пропускати заняття.Навчання у групі на «Перших Київських курсах іноземних мов» є перевагою не лише для діток, але й для дорослих, оскільки тут не вдасться уникнути нових знайомств та незабутніх вражень. Саме тут можна знайти нових друзів, цікавих людей та покращити свої як мовні, так і навички спілкування.Як викладач, що вже деякий час працює з дитячими групами, можу впевнено сказати, на скільки помітним є особистісний розвиток кожної дитини, порівнюючи її з тим, якою вона була на першому занятті, і якою вона стала згодом: більш відкрита, здатна працювати у колективі, у певному плані дисциплінована, відкрита до співпраці та більш вмотивована.

Серед недоліків вивчення іноземної мови в групі багато хто вважає недостатнє зосередження уваги викладача на індивідуальному розвитку кожного учня, тобто на проблемах які притаманні не цілій групі, а одному учневі. Проте цей недолік є спірним та дещо суб’єктивним, оскільки все залежить від самого викладача та його підходу до роботи з дитячим колективом. По-перше, навчання на наших курсах проводиться з не надто великою кількістю дітей, що дає можливість прослідкувати за успішністю кожного учня зокрема. Це здійснюється за допомогою контролю на протязі всього курсу: самостійні завдання, індивідуальні роботи, проекти, усні відповіді. Завданням викладача є вчасно звертати увагу на проблеми, що виникають в учнів під час вивчення іноземної мови, а також оптимальний пошук їх вирішення. Така корекція може здійснюватися як індивідуально так і з залученням інших учнів. Звідси випливає, що у хорошого викладача кожен учень працюватиме на повну, звісно ж, в міру власних можливостей. І сильніші й слабші діти працюватимуть рівноцінно.

Хочеться ще раз підкреслити усі переваги навчання у групах. Напевно, найважливішим є подолання можливих бар’єрів, що так часто виникають у дітей чи підлітків під час спілкування не тільки контактуючи з іноземцями, але й у повсякденних ситуаціях. З раннього віку маленькі учні привчаються до роботи у колективі, що безсумнівно стане їхньою перевагою у майбутньому. Ще й більш того, саме на групових заняттях дітей привчають не лише до постійного перебування в іншомовному середовищі, а й любити мову, яка вивчається, плекають зацікавлення до самовдосконалення у плані оволодіння іноземними мовами.

Завдяки креативному підходу наших викладачів у дітей виникає зацікавлення в активній роботі на занятті. У свою чергу, з боку батьків важливим є якомога раніше подбати про зацікавлення дітей у вивченні іноземної мови.Отже, за умов дбайливості батьків та високої кваліфікації викладачів «Перших Київських курсів іноземних мов», що люблять свою справу та повністю віддаються їй, успіх дітей у вивченні іноземної мови у групах гарантовано!