Знання іноземних мов завжди було величезною перевагою та запорукою життєвого успіху. Вміння спілкуватися іноземною мовою корисні та необхідні. Вони дають можливість дізнаватися найновішу інформацію, читати наукові статті та улюблені художні твори в оригіналі, розуміти іноземну музику і фільми. Володіння іноземними мовами сприяє кращому працевлаштуванню. Знання іноземних мов незамінні у подорожах, закордонних відрядженнях та на відпочинку. Люди почуваються впевнено та комфортно, стають відкритими, привітний та доброзичливими. Вивчення іноземної мови – не лише чудова можливість познайомитися з новою культурою, історією, традиціями, звичаями, це ще й нагода краще пізнати самого себе.

Перед багатьма повстає запитання: “Коли і як найкраще починати вивчення іноземної мови? Чи не пізно опановувати іноземну мову у дорослому віці?”

Сучасні науковці виділяють два найбільш сприятливі періоди для вивчення іноземної мови: з самого народження та з трьох років. Ідеально, коли батьки гарно володіють мовою і допомагають дитині щодня пізнавати світ кількома мовами. Навчання не повинно відрізнятись від звичного ритму життя і, тим більше, не повинно викликати дискомфорт. Краще показувати картки чи предмети, супроводжуючи це коментарями іноземною мовою. Можна грати з дитиною у пальчикові ігри та співати колискові. Дитина добре сприймає будь-яку інформацію, увага, пам’ять дитини – все спрямоване на одержання нових знань від батьків. Саме в цьому віці вся діяльність дитини, робота мозкових центрів спрямована на вивчення мови. Вчені вважають, що саме у період від народження до трьох років закладаються здібності дитини, які у майбутньому буде значно легше розвивати. Але, якщо батьки не дуже добре володіють мовою, вивчення іноземної мови з народження може тільки нашкодити малюкові. Деякі психологи вважають, що такі маленькі діти психологічно не готові до вивчення іноземної мови, таке вивчення може також мати негативний вплив на вивчення рідної мови.

Наступний сприятливий вік для початку вивчення іноземної мови – три роки. Більшість педагогів і психологів наполягають на тому, що це – найбільш оптимальний вік для старту в світ іноземної мови. У процесі вивчення мови можна розвивати дрібну моторику дитини, уяву, увагу і багато інших навичок. У цьому віці діти мають певний багаж знань про навколишній світ, вже опанували основні мовні конструкції рідної мови і готові до пізнання чогось нового. Саме час привчати дитину до навчання. У дітей розвивається самооцінка: дитина хоче відповідати вимогам дорослих, а отже, її можна мотивувати більше часу приділяти заняттям, діти активно грають у рольові ігри, що можна також використовувати в процесі вивчення мови.

У шкільному віці у дітей швидко збагачується словник рідної мови, вони активно спілкуються з однолітками, вчаться їх слухати. Саме тому в цьому віці найбільш прийнятний варіант вивчення іноземної мови – у групі. Школярі володіють досить великим запасом знань про навколишній світ, у них не виникає труднощів з вивченням нових слів іншої мови.

Безумовно, процес вивчення у дітей та дорослих відбувається по-різному. Проте обидві вікові групи мають свої переваги. Як відомо, дитячий мозок має високий рівень пластичності, і тому діти легко сприймають нову інформацію, наприклад, іноземну мову. У багатьох існує сумнів у здатності вивчати іноземну мову у зрілому віці. Дорослі та діти вчаться по-різному, але це не означає, що може бути пізно почати вчити іноземну мову. Мова – це органічна та системна структура. У дитячому віці ми вивчаємо мову органічно та інтенсивно, а у дорослому – систематично. Слід пам’ятати, що вік не є перешкодою для вивчення іноземної мови. Сучасні дослідження свідчать про те, що мовні здібності дорослих перевершують здібності дітей. Протягом тривалого часу вчені вважали, що лише дитячий мозок володіє достатньою пластичністю, щоб досконало вивчити іноземну мову, проте найновіші дослідження спростовують цю думку. Вдалося з’ясувати, що люди, які розпочали вивчати іноземну мову в дорослому віці також можуть зрозуміти найтонші аспекти граматики та фонетики.

“How many languages you know, so many times you are a human” (“Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина”). Цей добре відомий усім вислів залишається надзвичайно актуальним в епоху глобальної інтеграції. Потреба розмовляти іноземними мовами стає дедалі очевиднішою. Суспільство постійно рухається вперед. Виникає і зростає необхідність розвитку і навчання людини протягом усього життя. Це зумовлює виникнення нової культури навчання, основу якої становлять інтерактивність, навчання у побуті та на робочому місці. Забезпечити успішний перехід до такого типу навчання, який був би заснований на знаннях і одночасно відповідав більшості вимог сучасної світової спільноти, покликана концепція “Lifelong Learning” (“Навчання протягом усього життя”). Прихильники даної концепції вважають, що “вчитися ніколи не рано і ніколи не пізно”. “Lifelong Learning” передбачає надання кожній особистості можливості реалізації свого потенціалу у будь-якому віці, незалежно від місця, часу чи інших обставин.Необхідно пам’ятати, що вивчення іноземної мови у дорослому віці має свої переваги. Важливим фактором є те, що дорослі, на відміну від дітей, вміють критично мислити, у них краще розвинена пізнавальна система. Дорослі вже обізнані з багатьма мовними поняттями та правилами. Ці знання неодмінно допоможуть у вивченні іншої мови. Це допоможе підібрати найоптимальніші методи та засоби навчання. Кожен вибирає ті мовні стратегії, які є адекватно сприйнятливими саме для нього. Дорослі, на відміну від дітей, усвідомлюють, що процес вивчення є довготривалим та вимагає значних зусиль та великої праці над собою. Системність, наполегливість і воля – необхідні складові процесу вивчення іноземної мови.

Практичний досвід переконує, що головне у вивченні іноземної мови – це наявність мотивації. В умовах сьогодення проблема мотивації стає дедалі актуальнішою. Саме мотивація викликає цілеспрямовану активність людини, яка визначає вибір засобів і способів, їх впорядкування з метою досягнення цілей. Мотивацію слід брати до уваги всім, особливо вона важлива для тих, хто вивчає мову самостійно. Розвивати мотивацію у вивченні іноземної мови можна шляхом залучення кожного до активної мовленнєвої та розумової діяльності, торкаючись при цьому емоційної сфери; враховувати комунікативну спрямованість у процесі реалізації практичної мети вивчення іноземної мови, посилювати пізнавальний інтерес, забезпечуючи комунікативну та естетичну мотивацію. Основну увагу слід спрямовувати на формування комунікативної компетенції, виконуючи при цьому найважливіше завдання – навчити спілкуватися засобами іноземної мови. Мотивація відіграє провідну роль в успішному оволодінні іноземною мовою і її необхідно постійно підвищувати. Мотивація дорослого, який приймає усвідомлене рішення вивчати іноземну мову, є вищою, ніж у дітей.

Безумовно, до питання вивчення іноземної мови потрібно підходити комплексно. Важливим є поєднання різних методів та засобів. Слід пам’ятати, щоб найкраще і найшвидше вивчити будь-яку нову мову, варто просто розмовляти нею. Спілкування іноземною мовою з іншою людиною є найшвидшим та найефективнішим методом поліпшення своїх навичок. Слід поєднувати сприйняття нової інформації, залучаючи резерви довільної та мимовільної пам’яті й уваги, а також асоціативне мислення. Корисним є розробляти картки зі словами, розвішуючи вдома та на роботі, повторювати скоромовки, постійно слухати пісні та переглядати фільми іноземною мовою. Та найважливішою є мовленнєва практика. Кожен повинен вміти висловлювати свою думку іноземною мовою. Адже ціллю та метою вивчення будь-якої іноземної мови є, власне, не знання самих засобів, тобто граматичних правил, лексичних одиниць і вимови, а їхнє вміле та правильне застосування на практиці.

Звичайно, вивчити іноземну мову для того, щоб спілкуватися і розуміти, може кожна людина. Треба тільки підібрати для неї відповідну індивідуальну методику. Тенденція до посилення комунікативної спрямованості навчального процесу — його наближення до реального процесу спілкування наштовхнула до виникнення комунікативного методу. Комунікативний підхід орієнтований на організацію процесу навчання, адекватного процесу реального спілкування завдяки моделюванню основних закономірностей мовленнєвого спілкування. У процесі навчання за комунікативним методом студенти набувають комунікативної компетенції — здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. Вони навчаються комунікації у процесі самої комунікації. Найважливішою характеристикою комунікативного підходу є використання автентичних матеріалів, тобто таких, які реально використовуються носіями мови.У комунікативному підході до вивчення іноземних мов основний акцент зроблено на комунікативній функції мови. Сучасні комунікативні методики намагаються зробити вивчення іноземної мови якомога більше схожим на вивчення рідної мови. Саме комунікативний метод, який активно використовується кваліфікованими викладачами “Перших Київських курсів”, допоможе розмовляти омріяною іноземною мовою.

Ніколи не пізно почати вивчення іноземної мови, незалежно від віку, статі чи соціального статусу. У процесі вивчення головними є наполегливість, мотивація та зосередженість на кінцевій меті. Завжди є куди рости та вдосконалюватись. Зазвичай, чим довше вивчаєш мову, тим більше дізнаєшся, і тим цікавішим стає сам процес.

Немає віку, після якого люди стають нездібними вивчити що-небудь нове. Відомі випадки, коли люди починали вивчати мову вже в похилому віці та досягали гарних результатів. У будь-якому випадку, головне – цілеспрямованість та бажання вчитись, а позитивний результат не забариться. Поліглоти стверджують, що кожна мова є унікальною та напрочуд цікавою для вивчення. Тож не спиняйтесь на досягнутому і пам’ятайте, що починати освоювати щось абсолютно нове для себе – ніколи не пізно!